Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en

FÖR
FASTIGHETSÄGARE

Fördelar med att hyra ut ditt tak

Solid hyr taket på din fastighet för att bygga en solpark och detta bidrar med flera fördelar för fastighetsägare.

Kapitalisera på konverteringen bort från fossila bränslen

Utnyttja taket för att öka avkastningen på fastigheten

Solid tar hand om finansiering, installation och driften av anläggningen

Bind mindre kapital och tjäna pengar på högre elpriser

Hyr ut ditt tak

Solid är en producent av grön energi där fokus ligger på att skapa energi från döda ytor, framförallt på större fastigheter som överstiger 3000 kvm. Solid bygger och äger solcellsanläggning som installeras på taket samt tar även hand om driften under hela anläggningens livstid. Fastighetsägaren kapitaliserar på att hyra ut sitt tak till Solid och ökar därmed avkastningen på sin fastighet.

Solid agerar som extern ägare av solcellsanläggningen, men inte som konsument av den elen som produceras.

Vid större fastigheter och tilltänkt takyta kan ett alternativ vara att Solid bygger två solcellsanläggningar på taket där en 500kW anläggning ägs av fastighetsägaren, samt ytterligare en anläggning som maximerar den resterande delen av takytan ägs av Solid.

Detta resulterar i maximalt utnyttjande av taket för fastighetsägarens del med egenproducerad el, samt genererar en hyresintäkt för resterande delen av takytan.

Solid gör även CO2 beräkningar relaterade till fastighetens CO2 avtryck samt hur takets anläggning påverkar dessa.

Vad för lösning är du intresserad av?

Kontakta oss för en skräddarsydd lösning för just dig och ditt företag.