Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

 • en

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2023-11-09

1. Introduktion

Solid Vind & Sol AB (”företaget”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är engagerade i att skydda och respektera din integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information när du använder våra tjänster och besöker vår webbplats.

2. Insamling av personlig information

Vi samlar in personlig information från dig när du interagerar med vår webbplats eller använder våra tjänster. Denna information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter: info@solidvindsol.se
 • Affärsrelaterad information
 • Teknisk information om din enhet och webbläsare
 • Eventuella andra uppgifter du frivilligt tillhandahåller

3. Användning av personlig information

Vi använder din personliga information för att:

 • Tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra åtaganden gentemot dig.
 • Kommunicera med dig, inklusive svara på dina förfrågningar och frågor.
 • Skicka dig relevant information om våra produkter, tjänster och evenemang.
 • Förbättra och anpassa din upplevelse med våra tjänster.
 • Utföra marknadsundersökningar och analyser för att förbättra vår verksamhet.

4. Delning av personlig information

Vi delar din personliga information endast när det är nödvändigt för att utföra våra tjänster eller i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kan dela din information med:

 • Professionella samarbetspartners och underleverantörer som är involverade i att leverera våra tjänster.
 • Tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tekniska och administrativa tjänster åt oss.
 • Vid efterlevnad av juridiska skyldigheter eller om det krävs enligt lag.

5. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten för din personliga information och skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, radering eller förlust.

6. Lagring av personlig information

Vi sparar din personliga information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy och enligt gällande lagstiftning.

7. Dina rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till, korrigering av, radering av eller begränsning av behandlingen av din personliga information. Du har även rätt att invända mot vår behandling av din information och att få din information i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. För att utöva dessa rättigheter, kontakta oss på info@solidvindsol.se

8. Ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan för att spegla eventuella ändringar i våra tjänster eller lagstiftning. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar policyn för att hålla dig informerad om hur vi behandlar din personliga information.

9. Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy eller vår behandling av din personliga information, kontakta oss på info@solidvindsol.se