Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en
Solpaneler på åker

Avsiktsförklaring batterilagring och balanstjänster

Avsiktsförklaring batterilagring och balanstjänster

2023-08-10 Ängelholm

Solid Vind och Sol har skrivit en avsiktsförklaring angående ett storskaligt batterilagring och balanstjänstprojekt. Projektet är fortfarande i utvecklingsfas och avser både lagring av energi samt tjänster för att balansera det svenska elnätet. Balansen i elnätet är ett ökande problem i Sverige på grund av utbyggnaden av periodiskt producerad el i form av sol och vindkraft. Den exakta storleken på anläggningen kommer att bestämmas i samråd med nätägaren och är den första av flertalet planerade anläggningar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Ovansjö, COO på Solid Vind & Sol

Mail: johan@solidvindsol.se

Om Solid Vind & Sol

Solid har som vision att alla större tak som vi har i Sverige skall producera energi. Med högklassiga anläggningar och förstklassigt kunnande inom projektledning, finansiering och installation, är Solid den självklara partnern för skapa en intäktskälla av ditt tak eller markyta. Alternativet finns att låta Solid hyra ditt tak eller mark, för att sätta upp en anläggning, där vi sedan tar hand om all drift av anläggningen och kunden har möjlighet att köpa billig solel eller ta del av intäkterna från den sålda elen.

https://www.solidvindsol.se/