Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en
Solpaneler på åker

Avtal om 27MW solcellsanläggning i Södra Sverige

Solid Vind & Sol AB har idag skrivit avtal för byggnation av en solcellsanläggning om totalt 27 MW. Solparken kommer att vara i energizon 4 och byggstart har ej bestämts då det är beroende av godkännande från Länsstyrelsen. Byggnationen är planerad i två etapper där etapp ett blir 15MW och etapp två förväntas bli 12 MW.

Byggnationen sker på mark och Solid Vind & Sol kommer att ansvara för driften av anläggningen efter att den är driftsatt. Etapp ett om 15MW är planerad att färdigställas under 2023.