Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en
Solpaneler på åker

Uppdatering Solpark Ekeby

Byggnation Markanläggning Ekeby

Byggnationen av markanläggning Ekeby fortlöper enligt plan med montage nu påbörjat utomhus. Detta är den första etappen av den planerade utbyggnaden av Ekeby Park som slutligen planeras uppgå till 5,8 MW installerad effekt. Den pågående installationen ökar Ekeby Park från 4,5 MW till 5,8 MW. 
 
Anläggningen är en av flertalet anläggningar som Solid bygger tillsammans med samarbetspartnern Opportun Capital Partners AB. Ansvariga för installation och högspänningsarbete är Sesol AB & One Nordic AB. 
 

Bilder