Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en
Solpaneler på åker

Byggstart markanläggning ekeby

Solid Vind och Sol har nu haft byggstart på solcellsparken i Ekeby som byggs på industrimark. Anläggningen byggs av Solids samarbetspartner Sesol och är en del av den totalt 5,8MW stora anläggningen i Ekeby. Solcellsanläggningen byggs med hjälp av ett ballast system på industrimark, vilket är helt i linje med Solids vision om att energisätta döda ytor.

 

Högspänningsarbeten utförs av One Nordic AB och detta är ännu en anläggning som finansieras av Opportun Capital Partners AB.

 

Detta är vår första anläggning på mark som är storskalig och använder mark som ej avses användas i annat syfte. Våra partners i projektet gör ett framstående jobb och flexibiliteten hos installatörer, fastighetsägare och finansiärer skapar otroliga förutsättningar att skapa energi lokalt i Sverige. Detta kommer att vara nyckeln till att producera den energi som Sverige måste skapa kommande åren”  – Thomas Ekelöf, Solid Vind och Sol

 

Under tiden som marken bearbetas ute, har montage påbörjats i den närliggande byggnaden för att sedan flyttas ut på den förberedda ytan, för att inte förlora tid i installationsprocessen.

Marken förberedd för montage
Montagesystem förbereds

Celia Ovansjö, Pressansvarig

Mail: celia@solidvindsol.se