Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en
Solpaneler på åker

Byggstart solcellsanläggning i Ekeby på 2,89MW

Nu har startskottet gått för Solid Vind och Sols solpark på tak i Ekeby. Den uppförs på tak i Ekeby i Bjuvs kommun. Platsen har noggrant valts ut efter sina goda förutsättningar för solenergi på tak och nätinkoppling är godkänd från nätägaren. När anläggningen är färdig kommer den att producera el motsvarande hushållselförbrukningen* hos ca 550 villor. Projektet är igång och parken beräknas vara i full drift under hösten 2023. Den initiala delen av anläggningen kommer att vara på 2,89 MW men detta planeras att utökas under hösten 2023.

Anläggningen byggs tillsammans med Sesol som en del av bolagens långtgående samarbete.

-Anläggningen byggs på en yta som vi klassar som död yta som ej kan användas i något annat syfte. Vi bidrar till områdets framtida elförsörjning och skapar intäkter både för fastighetsägaren och bolaget. Den gröna omställningen måste accelerera och att skapa energi på döda ytor kommer bidra till en snabbare omställning utan att ta ytor från naturen i anspråk, säger Johan Ovansjö, COO på Solid Vind & Sol.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Ovansjö, COO på Solid Vind & Sol

Mail: johan@solidvindsol.se

Om Solid Vind & Sol

Solid har som vision att alla större tak som vi har i Sverige skall producera energi. Med högklassiga anläggningar och förstklassigt kunnande inom projektledning, finansiering och installation, är Solid den självklara partnern för skapa en intäktskälla av ditt tak eller markyta. Alternativet finns att låta Solid hyra ditt tak eller mark, för att sätta upp en anläggning, där vi sedan tar hand om all drift av anläggningen och kunden har möjlighet att köpa billig solel eller ta del av intäkterna från den sålda elen.

https://www.solidvindsol.se/