Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en

Kategori News

Avsiktsförklaring batterilagring och balanstjänster

Avsiktsförklaring batterilagring och balanstjänster 2023-08-10 Ängelholm‍ Solid Vind och Sol har skrivit en avsiktsförklaring angående ett storskaligt batterilagring och balanstjänstprojekt. Projektet är fortfarande i utvecklingsfas och avser både lagring av energi samt tjänster för att balansera det svenska elnätet. Balansen…

Solid Vind & Sol avsiktsförklaring med Chint Solar

solid chint

Solid Vind & Sol AB och Chint Solar har idag signerat en avsiktsförklaring om byggnationen av solcellsanläggningar på den svenska marknaden. Byggnationen sker på framförallt kommersiella fastigheter och Solid Vind & Sol kommer att ansvara projektering och byggnation, med stöd…