Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en
Solpaneler på åker

elproducerande Solpark i elområde 3

Solid Vind och Sol expanderar sin portfölj tillsammans med Opportun Capital Partners med en 2,2 MW solpark i energizon 3. Solparken är inkopplad och genererar elektricitet. Anläggningen estimeras producera över 2,2 GWh per år, vilket motsvarar elbehovet för cirka 440 villor i Sverige. Solid samarbetar aktivt med fastighetsägaren och nätägaren för att utforska möjligheterna till ytterligare expansion av solparken.

– ”Vi är stolta över vår senaste solpark i Smedjebacken. Anläggningen är redan ansluten till elnätet och producerar förnybar och grön energi lokalt i energizon 3. Parker som denna spelar en viktig roll i klimatomställningen, och Solid har flera parker i samma storlek planerade för anslutning de kommande kvartalen. Tyvärr ser vi att många parker inte realiseras på grund av finansieringsbrist och motstånd från myndigheterna. Småskaliga solparker, särskilt de under 5 MW, kommer att vara av stor betydelse under de närmaste åren tills regeringen och myndigheterna uppdaterar lagstiftningen för att möjliggöra en snabbare tillväxt inom solenergiindustrin. Det är nödvändigt för att täcka det förväntade energibehovet i Sverige på 300 TWh år 2045.” – säger Thomas Ekelöf, VD för Solid Vind och Sol.

– ”Att vi nu expanderar vår portfölj tillsammans med Solid Vind & Sol med ytterligare en installerad storskalig solpark är av stor betydelse för oss. Detta förvärv är en symbol för vår ihärdiga strävan att etablera ett betydande bestånd med lokalt producerad förnybar och grön energi. Detta är helt avgörande för att vi ska kunna uppnå våra klimatmål och vi är stolta över att Opportun Capital Partners gör sin del i att påskynda övergången till förnybar energi i Sverige.” – Säger David Alvarez COO, Opportun Capital Partners.

 

En PPA (Power Purchase Agreement) har tecknats med fastighetsägaren för en del av parkens produktion, och diskussioner pågår med potentiella köpare via plattformen köpsolel.se. Samarbetet med Opportun Capital Partners har möjliggjort denna trygga finansieringsmodell för att förvärva och bygga lokalt producerande solparker i Sverige. För närvarande säljs parkens produktion till stamnätet till spotpriser. Solid Vind och Sol driver utvecklingen och ägandet av solparker i energizon 3 och 4, med en portfölj som sträcker sig från 1 MW upp till 100 MW. Flertalet anläggningar under byggnation förväntas kopplas in under de kommande månaderna och andra halvåret 2024.

Mer om köpsolel.se

Solel är det snabbaste sättet att utöka våra förnybara elkällor i Sverige. En solpark kan planeras och byggas på ungefär ett till ett och ett halvt år, vilket är avsevärt snabbare än andra tillgängliga alternativ.

Solid Vind och Sol är stolta över att kunna erbjuda en pålitlig elhandelsplattform för elkonsumenter. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi genom vårt delägarskap i PPA-plattformen erbjuda stabil finansiering för utbyggnaden av nya solparker samtidigt som vi skapar en transparent och effektiv marknad för gröna och förnybara elleverantörer. Detta är avgörande för att möta framtidens behov av hållbar energiförsörjning till konkurrenskraftiga och stabila priser.

Del av Solparken Smedjebacken

För mer information:

Johan Ovansjö, Solid Vind & Sol
Mail: johan@solidvindsol.se

David Alvarez, Opportun Capital Partners
Mail: david.alvarez@opportuncapital.com