Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en
Solpaneler på åker

Första Etapperna Av Anläggning Ekeby Installerade

Nu är de första etapperna av Solid Vind & Sol Sveriges 4,5 MW solcellsanläggning i Ekeby park installerade. Anläggningen kommer att producera el i energizon 4 från tidigare döda ytor i form av tak. Installationen sker på tak och utförs av Sesol, där kommande etapper redan är påbörjade. Delar av elproduktionen från anläggningen är redan såld på 10 årigt PPA avtal med bolag som konsumerar elen inom energizon 4.
ekeby första etappen