Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en
Solpaneler på åker

köpsolel.se är nu live!

Köpsolel.se är nu live!

 

Idag har den PPA plattform som Solid Vind och Sol varit med och utvecklat, köpsolel.se, gått live. Detta innebär att säljare och köpare av både solel och el som producerats av andra förnybara tillgångar har en naturlig mötesplats. De första PPA kontrakten har redan börjat att förhandlas.

 

Köpsolel.se möjliggör för köpare och säljare av el, som utvinns från förnybara energikällor i Sverige, att mötas i en objektiv och strukturerad miljö utan mellanhänder.  För Solid innebär detta ett naturligt steg i att kunna erbjuda solel direkt till slutkonsument.

 

 

Om Plattformen

 

Plattformen tillgodoser den ökade efterfrågan från företag i Sverige att teckna elavtal från förnybara tillgångar på ett enkelt och smidigt sätt.

 

Ett effektivt kostnadsplanerande, i kombination med spårbarhet av ursprunget från den producerade elen har allt större vikt för många svenska bolag. Detta eftersom fler och fler vill ställa om till lokalproducerad och grön el. Initiativet bakom plattformen var resultatet av diskussioner med internationella aktörer intresserade av solparker på den svenska marknaden, där avsaknaden av ett fungerande PPA system blev uppenbart.

 

”Plattformen fyller ett behov på energimarknaden som vi på Solid länge velat hitta en lösning på. Det är fortfarande en ineffektiv energimarknad ur många perspektiv, – i och med denna lösning tar vi ett första steg mot en mer effektivt energimarknad med spårbarhet och transparens.”  – Thomas Ekelöf, Solid Vind och Sol


”Vi på Opportun Capital Partners välkomnar Köpsolel.se och den PPA plattform som Solid har  utvecklat. Det är ett viktigt steg mot ökad effektivitet och transparens på energimarknaden, vilket är avgörande för en hållbar framtid.” – David Alvarez, CCO, Opportun Capital Partners

 

Flertalet aktörer, bland annat Opportun Capital Partners, Tempo Båstad samt mark och fastighetsägare har bidragit till utvecklingen av plattformen.

 

 

Besök plattformen på www.köpsolel.se

 

 

Celia Ovansjö, Pressansvarig

Mail: celia@solidvindsol.se