Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en
Solpaneler på åker

Nytt Samarbete för Solkraft vid Laddstationer för Tunga Transporter

Title: Nytt Samarbete för Solkraft vid Laddstationer för Tunga Transporter

2023-04-28 Stockholm

Solid Vind & Sol och laddoperatören Nimbnet har upprättat ett samarbete med ett gemensamt mål om energiproduktion i anslutning till Nimbnets laddstationer med energilagring för tunga fordon i Sverige. 

Företagen avser installera större solcellsanläggningar på tak och mark där Nimbnet utvecklar laddningsstationer för tung fordonsindustri. Detta är en viktig del av elektrifieringen av Svensk fordonsindustri med målet att hålla den globala uppvärmningen inom IPCC:s 1,5-gradersmål.  

– Det känns väldigt roligt att vi har upprättat ett avtal tillsammans med Nimbnet. Elektrifieringen av vår fordonsindustri ställer stora krav på framtida elproduktion, framförallt på lokal nivå i anslutning med laddning.  Vår expertis inom projektering, projektledning, finansiering och installation av större solcellsanläggningar, tillsammans med Nimbnets expertkunskap inom laddning, gör att vi skapar en helhetslösning som inte finns på marknaden idag, säger Johan Ovansjö, COO på Solid Vind & Sol.

Nimbnet bygger i dag laddstationer i Nordmaling, Sundsvall, Enånger och Göteborg med stöd av Energimyndigheten och avser att expandera starkt för att hjälpa de tunga transporterna minska sina utsläpp.

– Detta samarbete med Solid Vind & Sol gör det lättare att uppfylla vårt mål att accelerera elektrifieringen av tunga transporter så detta känns mycket bra. Nimbnets mål är att möjligast fort bygga laddstationer för tunga elektriska fordon i de vita luckorna mellan alla andra laddoperatörer så att vi får ett rikstäckande nätverk. En av de stora utmaningarna är att få fram effekt i elnätet inom rimlig tid till rimlig kostnad. Med solcellsanläggningar så kan vi lokalt producera el och därigenom sänka effektbehovet från elnätet, säger Torbjörn Nordling, Projektledare på Nimbnet.

Den första laddstationen ska stå klar att leverera el till Sveriges tunga fordon i maj 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Ovansjö, COO på Solid Vind & Sol

Mail:

johan@solidvindsol.se

Elias Ek, Marknadschef på Nimbnet AB 

Mail:

elias.ek@nimbnet.com

Om Solid Vind & Sol

Solid har som vision att alla större tak som vi har i Sverige skall producera energi. Med högklassiga anläggningar och förstklassigt kunnande inom projektledning, finansiering och installation, är Solid den självklara partnern för skapa en intäktskälla av ditt tak eller markyta. Alternativet finns att låta Solid hyra ditt tak eller mark, för att sätta upp en anläggning, där vi sedan tar hand om all drift av anläggningen och kunden har möjlighet att köpa billig solel eller ta del av intäkterna från den sålda elen.

https://www.solidvindsol.se/ 

Om Nimbnet

Nimbnet är en svensk laddstationsoperatör specialiserad på tunga transporter. Varje station ger snabbladdning av alla fordon och varje parkeringsficka är rullstolsanpassad. Nimbnet tar ett helhetsgrepp och arbetar med partners för att göra elektrifierade transporter till det mest bekväma, ekonomiska och hållbara valet för personer, varor och samhället. Syftet är att påskynda elektrifieringen för att hålla sig inom IPCC:s 1,5-gradersmål för att avvärja klimatkatastrofen.

https://nimbnet.com/