Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en
Solpaneler på åker

Sesol och Solid Vind & Sol utökar samarbetet med erbjudande till fastighetsägare och markägare

Sesol och Solid Vind & Sol utökar samarbetet med erbjudande till fastighetsägare och markägare

Sesol och Solid Vind & Sol utökar samarbetet med en gemensam vision om att solenergi ska ta större plats i den totala energiproduktionen i Sverige.

Avtalet avser ett fördjupat samarbete vid installationer av större solcellsanläggningar i Sverige där Sesol bidrar med sin omfattande kunskap inom projektering, bygg och installation av solcellsanläggningar på tak och mark. Avtalet ger också rätten för Sesol att erbjuda befintliga och nya kunder de tjänster som Solid Vind och Sol erbjuder i form av uthyrning av tak och mark för montering av solcellsanläggningar.

– Sedan ingången av vårt samarbetsavtal har vi upplevt enanmärknings-värd respons från marknaden för den gemensamma tjänst som vi erbjuder. Därför är vi otroligt glada över att meddela att vi delar en gemensam syn på vikten av att ytterligare integrera våra kompetenser och resurser.Exklusiviteten i vårt partnerskap är en nyckelfaktor som gör detta möjligt.Genom att vara ensamma om detta samarbete kan vi koncentrera oss på att fördjupa vår förståelse för varandras styrkor och möjligheter. Detta ger oss möjligheten att verkligen optimera våra ansträngningar och skapa innovativa lösningar som kommer att driva solenergisektorn framåt, säger Jacob Modin,Försäljningschef B2B på Sesol.

– Vårt samarbete med Sesol sedan tecknandet av vårt avtal i mars har varit otroligt givande inom flertalet olika områden. I och med detta utökade samarbetsavtal kan vi bredda vårt erbjudande till fastighetsägare och markägare i Sverige där vår helhetslösning idag är unik. Antalet anläggningar ökar i snabb takt både på mark och tak. Med detta utökade samarbetsavtal kan vi fokusera inte bara på nutid utan även på lösningar som ännu inte finns på marknaden, säger Johan Ovansjö, COO på Solid Vind & Sol.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jacob Modin, Försäljningschef B2B på Sesol
Mail:jacob.modin@sesol.se

Johan Ovansjö, COO på Solid Vind & Sol

Mail:johan@solidvindsol.se

Relaterade Länkar