Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en
Solpaneler på åker

Solid lanserar Advisory group


Anders Holmström har blivit en del av Solid Vind och Sol’s advisory group. Anders är den första medlemmen av den grupp individer med unika kompetenser som är verksamma inom branscher och segment utöver Solid´s kärnkompetens. I takt med att Sverige konverterar till grön elproduktion och i allt större utsträckning, lokal energiproduktion från solenergi, är input från alternativa branscher främjbart både för Solid och dess partners utveckling.

 

Om Anders

Anders Holmström har en gedigen erfarenhet från finansbranschen med flertalet olika chefs- och specialistroller inom affärsuppdrag såsom i affärsstödjande funktioner. Centralt i hans olika uppdrag har varit att utveckla och leda funktioner inom juridik, AML, intern kontroll och regelefterlevnad för nationella samt internationella verksamma företag. Anders har genom åren skapat en stor erfarenhet och kompetens av att stötta bolag som står under reglering av olika tillsynsmyndigheter i såväl Sverige, Europa, USA och Asien. Han var även delaktig i att 2019 kvalitetssäkra ett bolag inför en IPO på NASDAQ Stockholm

 

Om Solid’s Advisory Group

Solid´s advisory group kommer att bestå av kompetenser från olika branscher och verksamheter. Alla individer har unika kunskaper och kommer att bidra med att utveckla Solid´s verksamhet och engagemang för den gröna elomställningen i Sverige. Att hitta lösningar, initiativ och möjligheter kommer att vara en central del av gruppens fokus under de kommande åren.


Celia Ovansjö, Pressansvarig

Mail: celia@solidvindsol.se