Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en
Solpaneler på åker

Solid tecknar arrendeavtal för 50MW solcellsanläggning och 20MW batterilagring för frekvensbalansering i elområde 4.

Solid Vind och Sol AB har idag skrivit på ett avtal för ett arrende av markområde i energiområde 4. Detta avser byggnationen av en solcellspark om minst 50MW med 20MW batterilagring för frekvensbalansering.

 

Markområdet är väl anpassat för syftet och det finns goda möjligheter för inkoppling till befintligt elnät. Den slutgiltiga storleken för sol- och batteriparken är ej ännu bestämt i dagsläget, men uppskattningsvis kommer minst 50MW, omkring 85 000 solpaneler, installeras och kopplas in till elnätet under 2025.

 

”Detta blir vår största solpark hittills i Sverige, och i kombination med batterilagring för frekvensbalansering kan vi verkligen underlätta både genom att producera lokal förnybar el, samt balansera vårt elnät” – säger Thomas Ekelöf VD Solid Vind och Sol.

 

Solid Vind och Sol AB har etablerat en stark och framgångsrik samarbetsrelation med Opportun Capital Partners AB som är bolagets finansieringspartner. Detta har varit avgörande för företagets framsteg inom den förnybara energibranschen. Opportun Capital Partners är ett investeringsbolag som är specialiserade på finansiering av gröna energi och- infrastrukturprojekt. Bolagen har varit viktiga för varandras utveckling och ser framemot att fortsätta dess samarbete ihop över de kommande åren.

 

”Att Opportuns and Solids samarbete nu utvidgas med projekt inom batterilagring är ett otroligt kul men även naturligt steg i rätt riktning för bolagens utveckling. I mån med att vi börjar etablera våra första batteriparker tillsammans kommer vårt samarbete att bidra till förändring i Sveriges behov av batterilagring och frekvensbalansering” – säger David Alvarez, COO Opportun Capital Partners.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

 

Thomas Ekelöf, Solid Vind & Sol
Mail: thomas@solidvindsol.se

David Alvarez, Opportun Capital Partners
Mail:
 david.alvarez@opportuncapital.com