Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en
Solpaneler på åker

Solid Vind & Sol avsiktsförklaring med Chint Solar

Solid Vind & Sol AB och Chint Solar har idag signerat en avsiktsförklaring om byggnationen av solcellsanläggningar på den svenska marknaden.

Byggnationen sker på framförallt kommersiella fastigheter och Solid Vind & Sol kommer att ansvara projektering och byggnation, med stöd från Chint Solar, en av världens största producenter av solenergi och solpaneler. Chint Solar kommer även att tillsammans med Solid Vind och Sol ansvara för byggnationen av anläggningarna, och efter driftsättning kommer Solid att ansvara för driften av alla anläggningar. Flertalet anläggningar är planerade tillsammans.

”Samarbetet med Chint Solar är en förutsättning för att vi skall kunna expandera i den takt som vi avser. Med sin stora expertis och erfarenhet inom solenergi både i Europa och Asien är Chint en hörsten och en värdefull partner inom både tekniksidan och projekteringen av ett stort antal solparker närmaste åren. Vi ser fram emot att utöka och vidga vårt samarbete framöver”, säger Jonnie Losell, VD Solid Vind & Sol.