Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en
Solpaneler på åker

Solid Vind & Sol bygger solcellsanläggning med Opportun Capital

Solid Vind & Sol AB och Opportun Capital AB har idag signerat en avsiktsförklaring om byggnationen av en solcellsanläggning på 1,75 Megawatt. Anläggningen kommer att byggas i södra Sverige och byggnationen beräknas vara klar under fjärde kvartalet 2022.

Byggnationen sker på en kommersiell befintlig fastighet och Solid Vind & Sol kommer att ansvara för driften av anläggningen efter att den är driftsatt. Detta är den första av flertalet planerade solcellsanläggningar bolagen emellan.

”Vi tar nu ett stort steg i vår utveckling som bolag för att vara en del av lösningen på den energikris vi har i södra Sverige. Samarbetet med Opportun Capital har resulterat i vår första anläggning tillsammans och målsättningen är att bygga ytterligare anläggningar med Opportun de närmaste åren”, säger Jonnie Losell, VD Solid Vind & Sol.

”Vi är väldigt glada att kunna göra en investering i förnybar energi som både ger bra avkastning och bidrar till att lösa energikrisen som vi just nu drabbas av i Sverige. Med en partner som Solid kan vi göra ett ordentligt avtryck och ge en bra riskjusterad avkastning för oss och våra investerare. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete tillsammans”, säger David Alvarez, Chief Operating Officer på Opportun Capital.