Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en
Solpaneler på åker

Solid Vind & Sol bygger solcellsanläggning om 1,54MW

Solid Vind & Sol AB har idag skrivit avtal om byggnation av en solcellsanläggning på 1,54 Megawatt i Arvika. Byggnationen startar under första kvartalet 2023 och förväntas driftsättas under andra kvartalet 2023.

Byggnationen sker på en kommersiell fastighet och Solid Vind & Sol kommer att ansvara för driften av anläggningen efter att den är driftsatt. Detta är en av flertalet planerade solcellsanläggningar bolagen emellan.

”Vi fortsätter vårt arbete för att vara en del av lösningen på den energikris vi har i Sverige. Anläggningen i Arvika blir vår nordligaste och vi avser att bygga flertalet anläggningar även i energizon 3. ”, säger Johan Ovansjö, COO Solid Vind & Sol.