Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en
Solpaneler på åker

Solid Vind & Sol bygger solcellsanläggning om 1,9MW

Solid Vind & Sol AB har skrivit avtal om byggnation av en solcellsanläggning på 1,9 Megawatt. Byggnationen startar under andra kvartalet 2023 och förväntas driftsättas under tredje kvartalet 2023.

Byggnationen sker på en kommersiell fastighet och Solid Vind & Sol kommer att ansvara för driften av anläggningen efter att den är driftsatt.

”Vi fortsätter vårt arbete för att vara en del av lösningen på den energikris vi har i Sverige. Detta är ännu en anläggning i energizon 3.” , säger Johan Ovansjö, COO Solid Vind & Sol.