Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en
Solpaneler på åker

Solid Vind & Sol bygger solcellsanläggningen om 1,09MW

Solid Vind & Sol AB och Opportun Capital AB har idag signerat en avsiktsförklaring om byggnationen av en solcellsanläggning på 1,09 Megawatt. Anläggningen kommer att byggas i södra Sverige och byggnationen beräknas vara klar under andra kvartalet 2023.

Byggnationen sker på en kommersiell befintlig fastighet och Solid Vind & Sol kommer att ansvara för driften av anläggningen efter att den är driftsatt. Detta är en av flertalet planerade solcellsanläggningar bolagen emellan.

”Vi fortsätter vårt arbete för att vara en del av lösningen på den energikris vi har i södra Sverige. Samarbetet med Opportun Capital har resulterat i vår femte anläggning tillsammans, som är en del i raden av anläggningar med Opportun. ”, säger Johan Ovansjö, COO Solid Vind & Sol.