Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en
Solpaneler på åker

Solid Vind & Sol har signerat finanseringsavtal för 120 MW tillsammans med Opportun Capital

Solid Vind och Sol AB har idag signerat ett avtal om finansieringen av byggnation av solcellsanläggningar i mellersta och södra Sverige. Avtalet gäller flertalet anläggningar som kommer att byggas under de kommande 18 månaderna. Byggkostnaden kan komma att överstiga 1,3 miljarder svenska kronor.

Byggnationen sker på kommersiella fastigheter och Solid Vind och Sol kommer att ansvara för driften av anläggningarna efter de är driftsatta.

”Detta är ett stort steg i vår utveckling som bolag där vi nu blir en del av lösningen på den energikris vi har i södra Sverige. Samarbetet med Opportun Capital Partners som hittills resulterat i fyra anläggningar tillsammans, har nu lett till ett finansieringsavtal som gör att vi kan säkerställa byggnationen av vår planerade pipeline om 120 MW för de kommande 18 månaderna.”- Johan Ovansjö, CFO Solid Vind och Sol.

”Som primär finansieringspartner åt Solid Vind & Sol är vi idag väldigt glada över att ha säkerställt finansieringen för hela deras planerade pipeline över de kommande 18 månaderna. Vi ser mycket fram emot ett fortsatt långsiktigt samarbete tillsammans med Solid Vind & Sol där vi tillsammans ökar den lokala energiproduktionen av grön el i södra Sverige.” – David Alvarez, COO Opportun Capital Partners.