Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en
Solpaneler på åker

Solid Vind & Sol tecknar avsiktsförklaring om en 20MW solcellsanläggning på mark i Skåne

Solid Vind & Sol AB har idag skrivit avsiktsförklaring om byggnation av en solcellsanläggning om up till 20MW. Solparken kommer att vara i energizon 4 och byggstart har ej bestämts då det är beroende av godkännande från Länsstyrelsen. Efter godkännande förväntas tiden för byggnation uppgå till 9-12 månader.

Byggnationen sker på mark och Solid Vind & Sol kommer att ansvara för driften av anläggningen efter att den är driftsatt.