Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en
Solpaneler på åker

Solid Vind & Sol tecknar avsiktsförklaring om solcellsanläggning

Solid Vind & Sol AB har idag skrivit avsiktsförklaring om byggnation av en solcellsanläggning om upp till 5MW. Byggnationen väntas starta under tredje kvartalet 2023 och förväntas driftsättas under fjärde kvartalet 2023.

Byggnationen sker på mark och Solid Vind & Sol kommer att ansvara för driften av anläggningen efter att den är driftsatt.