Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en
Solpaneler på åker

Solid Vind & Sol tecknar samarbetsavtal med Helsingborgs All-Elektro

Solid Vind & Sol AB och Helsingborgs All-Elektro AB har idag tecknat ett samarbetsavtal angående eltjänster för större solcellsanläggningar.

Avtalet avser ett fördjupat samarbete vid installationer av större solcellsanläggningar i södra Sverige där Helsingborgs All-Elektro AB kommer att bidra med sin omfattande kunskap inom solceller och el-installationer.

Helsingborgs All-Elektro AB har en lång historik och flertalet gånger blivit utnämnd till DI Gasell. All-Elektro AB utför en rad olika tjänster inom elinstallation, teknik och service. Senaste åren har fokus ökat till att omfatta fler och mer tjänster inom inom solel, och lösningar för smarta hem.

”Vi fortsätter vårt arbete för att vara en del av lösningen på den rådande energikris vi har i södra Sverige. Samarbetet med All-Elektro AB säkerställer expertkunskap inom el vid installation av våra solcellsanläggningar ”, säger Johan Ovansjö, COO Solid Vind & Sol.‍

Mer information angående All-Elektro AB finns på www.all-elektro.se