Adress
Metallgatan 1, 262 72 Ängelholm, Sverige

Telefon
+46 704 02 52 52

  • en
Solpaneler på åker

solparken i ekeby blir 5,8MW

Solid's Solpark i Ekeby som byggs av Sesol och finansieras tillsammans med Opportun Capital Partners utökas till 5,8MW installerad effekt.

Solparken i Ekeby som består av både tak- och kommande markinstallation har utökats till att bli 5,8MW total effekt. Det är en ökning från de tidigare planerade 4,5MW som tidigare kommunicerats.  Beslutet om utökning har tagits tillsammans med fastighetsägaren, finansieringspartner Opportun Capital Partners samt Sesol som utför byggnationen av anläggningen. Med fas 2 av byggnationen i slutskedet, togs beslut om att bygga en större markanläggning på industrimark inom fastigheten för att möjliggöra så stor produktion av solel som möjligt under befintliga inkopplingsmöjligheter.

Anläggningen kommer att producera el i energizon 4 från tidigare döda ytor i form av tak. Delar av elproduktionen från anläggningen är redan såld på ett 10-årigt PPA avtal med bolag som konsumerar elen inom energizon 4.